Site Loader

REGULAMIN

Epidemia Mody

 1. Epidemia Mody to projekt autorski Damiana Wojtunika „Damzej” odnoszący się do konkursu. Całe przedsięwzięcie ma zasięg ogólnopolski i odnosi się do mody. Celem akcji jest przede wszystkim integracja polskiego społeczeństwa, rozbudzenie świadomości, ukazanie praktycznych rozwiązań stylizacji, rozwijanie kreatywności, wymiana doświadczeń oraz wzajemna inspiracja co do stylizacji ubrań.

 

 1. Produkcja projektu „Epidemia Mody” w skład której wchodzą:

„Damzej & Oliwson”, zwany Organizatorem,

„Damzej”, zwany Producentem,

”Oliwson”, zwany Fotografem.

 

 1. Projekt „Epidemia Mody” jest organizowany charytatywnie a uczestnictwo w nim jest bezpłatne. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 100 osób z jednego miasta. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników.

 

 1. Akcja odbywać się będzie przez 12 miesięcy. Organizator zobowiązuje się do podania dokładnego harmonogramu oraz miejsca spotkań na tydzień przed rozpoczęciem projektu w danym mieście. Projekt odbędzie się w 12 miastach jak: Kraków, Wrocław, Warszawa, Lublin, Białystok, Trójmiasto, Olsztyn, Zielona Góra, Łódź, Poznań, Zakopane, Koszalin. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu spotkań.

 

 1. Zasady uczestnictwa w projekcie:

Każda osoba biorąca udział w projekcie, zyskuje miano uczestnika. Osoby te zobowiązane są zjawić się o w wyznaczonym miejscu przez organizatora. Uczestnicy prezentują swoją dowolną stylizację a organizator przeprowadza z nimi rozmowę i przypisuje numer konkursowy. Produkcja zobowiązana jest do wykonania maksymalnie 3 zdjęć każdego z uczestników. Całość przebiegu imprezy jest rejestrowana za pomocą obrazu i dźwięku. Organizator i producent ma prawo dokonać selekcji osób chcących wziąć udział w wydarzeniu. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, organizator może wezwać służby porządkowe. Produkcja projektu zobowiązana jest do poinformowania szczegółowo uczestników o kolejnych krokach konkursu w miejscu wydarzenia.

 

 

 1. Konkurs odbędzie się w formie głosowania stronie internetowej: damzej.pl i rozpoczyna się 3 dni po zakończeniu produkcji w danym mieście. Uczestnik jak i osoby trzecie, mogą oddać trzy głosy dziennie na swoich faworytów. Głosowanie trwa do ostatniego dni każdego miesiąca.

 

 

 1. Uczestnik, który uzyska największą liczbę głosów, zyskuje miano zwycięzcy. Organizator zobowiązany jest sprawdzić i ogłosić wyniki, nie później niż do 5 dni po zakończeniu konkursu w danym mieście. Informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora, oraz wszelakich portalach społecznościowych, na których jest promowany projekt.

 

 

 1. Organizator przewiduje nagrody dla 3 uczestników, którzy zyskali największa liczbę głosów. Nagrody występują w postaci karty podarunkowej do galerii handlowej wybranej przez organizatora w danym mieście, koszulka z nadrukiem „Epidemia Mody” oraz nagroda od partnera projektu – salony fryzjerskie oraz kosmetyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród. Organizator jest zobowiązany przekazać lub przesłać nagrody w formie przesyłki na własny koszt, nie później niż 14 dni po zakończeniu konkursu w danym mieście.

 

 1. Produkcja projektu zobowiązana jest przygotować i udostępnić materiał filmowy z każdego miasta konkursowego. Organizator zobowiązany jest udostępnić materiał na swoim vlogu (youtube.com) oraz wszelakich portalach społecznościowych promujące owe przedsięwzięcie.

 

 

 1. Każda osoba pełnoletnia chcąca wziąć udział w projekcie „Epidemia Mody” jest zobowiązana do wypełnienia pisemnego oświadczenia na miejscu przedsięwzięcia. Oświadczenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Organizator jest zobowiązany udostępnić oświadczenie ona stronie internetowej damzej.pl, oraz portalach społecznościowych.

Osoby niepełnoletnie bezwzględnie zobowiązane są do nadesłania oświadczenia, wypełnionego przez rodzica/prawnego opiekuna, do 3 dni od momentu zakończenia projektu w danym mieście. Owe oświadczenie należy przesłać drogą mailową: damseej@gmail.com – w wpisując imię i nazwisko uczestnika oraz numer przypisany podczas projektu.

 

 1. Nad przebiegiem wydarzenia będzie czuwać organizator jak i produkcja projektu, dlatego też uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do ich poleceń i wskazań.

 

 1. Osoby biorące udział w przedsięwzięciu „Epidemia Mody”, zobowiązane są do przestrzegania zasad kultury, godnego i odpowiedniego zachowania, poszanowania drugiej osoby, jej zdania, płci, kultury, religii i koloru skóry.

 

 

 

 1. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje produkcja imprezy.

 

 

 1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku na potrzeby organizatorów w przypadku publikacji zdjęć, filmów z

 

 1. Udział w projekcie jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji owego projektu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Post Author: Damian

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *